Sémantický web

Logo Sémantický web

Moje bakalářská práce měla plný název Užití sémantických technologií ve značkovacích jazycích a vedoucího práce mi dělal Marek Nekvasil. Tímto mu chci ještě jednou poděkovat za ochotu a vstřícnost. Pro zveřejnění práce jsem se rozhodl až po roce a je proto možné, že některé pasáže už nebudou tak aktuální, ale i přes doufám, že někomu toto zpracování přijde vhod.

Bakalářská práce

Práce je napsána v DocBooku a po vyexportování jsem použil styly do Jirky Koska, kterému tímto děkuji.

Komentáře

One Response

Napiš komentář